top of page

News

Group exhibition 10 years, what a surprise! Part 2 @ Eva Steynen.Deviation(s) gallery BE

Works on view by Diane Bogaerts, Frans Daels, Trees De Mits, Francis Denys, Arpaïs Du Bois, Ellen Gieles, Nick Hullegie, Mehdi-Georges Lahlou, Simon Masschelein, Fred Michiels, Sabrina Montiel-Soto, Eliza Pepermans, Joke Raes, Golnesa Rezanezhad, Lore Smolders, Robert Soroko, Christian Van Haesendonck, Kristof Van Heeschvelde,  John Van Oers

Eva Steynen.Deviation(s) gallery is delighted to invite you to the second part of the exhibition celebrating its 10th anniversary
10 YEARS, WHAT A SURPRISE! Part 2

Opening Sunday 26 March 3 - 7pm
26 March - 29 April 2023

Zurenborgstraat 28 - 2018 Antwerpen (B)
http://www.deviations.evasteynen.be/

Group exhibition Frivool @ Kunstenhuis BE

with artists Eva Pannecoucke, Sarah De Vos, Trees de Mits,Cindy Wright, Marlies De Clerck, Emma Verhulst, Felicitas Rohden,Frauke Vandekerckhove, Annie Postelmans, Lien Buysens, Ria Demeyere, Marinda Vandeheede, Nele Vantomme, Joke Raes

7 April - 14 May 2023

Friday-Saturday-Sunday 14-18u

Kunstenhuis Marktstraat 100, 8530 Harelbeke

http://www.kunstenhuis.be/

Group exhibition AiR 'Out of office'

 unique concept, AiR Biekorf 7.0: ‘Out Of Office’ Culltural centre Brugge

Opening 6 April 7pm, 7 APRIL 2023 - 28 MEI 2023
EXPORUIMTE POORTERSLOGE B
RUGGE

07.04.2023 - 16.04.2023 / 20.04.2023 - 28.05.2023 Thursday - Sunday - 13-17u
111artists reactions on the works of Alice Vanderschoot

Alphonsine, John Anrijs, Illiana Ballegeer, Thomas Barbier, Marc Billens, Anita Blomme, Kris Blomme, Carolin Böckhoff, Brunhilde Borms, Severine Boulay, Stefaan Brugghe, Nancy Calmeyn, Laurence Christiaens, Johan Clarysse, Dirk Colaert, Fien Cools, Monique Coppieters, Klaudia Croene, Sylvie Crutelle, Jan Darthet, Mieke De Bruijne, Lut De Duytsche, Karen De Ketelaere, Sylvie De Meerleer, Tania De Mulder, Els De Roo, Erica De Vlamynck, Matthias De Wolf, Luc Defraeye, Louise Degraeve, Maryke Degryse, Daniël Dehulster, Marijke Dekeyzer, Kathleen Demey, Femke den Hollander, Ann-Sophie Deproost, Ruth Devriendt, Tine Deweerdt, Myriam Dupon, Marc Galle, Joost Gevaert, Rita Gheloof, Melissa Ghiette, Sien Godderis, Carl Goethals, Pierre Goetinck, Erik Hebberecht, Annemie Henkens, Anne Himpens, Peter Jonckheere, Matthias Knockaert, Brian Kumira, Kati Laforce, Peter Lagast, Marleen Lamote, Vicky Lema, Els Lesage, Matthieu Lobelle, Lea Lodewijk, Arnold Lybeer, Marcel Machmann, Line Mareel, Thibo Moreels, Sofie Mortier, Christophe Muylaert, Kristel Naessens, Timo Naessens, Valérie Naessens, Kris Nuyts, Katrien Orlans, Eliane Parfait, Sliaupa Paulius, Jeremiah Persyn/JamzJamezons, Filip Pillen, Kayo Quintens, Joke Raes, Leon Riekwell, Sammy Roelant, Koen Schipper, Paul Silance, Johan Six, Rudi Snauwaert, Vicky Spittael, Bea Steen, Mathias Steyaert, Myriam Stofferis, Nancy Taelman, Brecht Taillieu, Annduk Thys, Evy Toye, Martina Träger, Twee Tevreden Takkelingen (Marijs Kempynck & Hilde Van Peteghem), Vahero, Micheline Van Compernolle, Annelies Van Damme, Sophie Van den Berghe, Gieles Van Duyse, Bruno Van Dycke, Els Van Hove, Veerle Vandenhende, Hans Vandeweghe, Geertje Vangenechten, Jacqueline Vanlandschoot, Arjan Vanmeenen, Jonas Verbauwhede, Bram Verstraeten, Ilse Vijncke, Barbara Volcke, Annick Wallaert en Annelies Weinberger

 

Group exhibition AiR 'CONDRONTATIES'

15-25 September 2023, Unique location pittemstraat 100 te meulebeke BE

Artists: Maarten Ceulemans, Marc Cordenier, Henk Delabie, Dirk Demeyere, 

Greet Desal, Guy Du Cheyne, Nick Ervinck, Johan Gelper, Isidoor Goddeeris, Philippe

Gouwy, Hervé Martijn, Thibo Moreels, Warre Mulder, Marieke Pauwels, Paul Perneel,

Joke Raes, Anouk Thys, Bram Vanderbeke, Frans Vercoutere

Book Transitoria 

 In collaboration with Jonas Vansteenkiste, Publisher Bruno Devos Stockmans Artbooks, Check also the limited Artworks on this website

Solo exhibition@ Zebrastraat BE

 Stichting Liedts-Meesen/Zebrastraat 23 May - 15 June 2025

https://www.zebrastraat.be/

 

​​​​​​​Atelier bezoek / studio visit 

Heeft u interesse in een atelier bezoek met Joke Raes? Gelieve een bericht te sturen naar onderstaand adres.

If you are interested to meet Joke Raes & her work studio please send a message to:

info@jokeraes.org

(ENG)

The way Joke Raes works at her fast-expanding oeuvre evokes images of fertile soil that brings forth countless forms of life. Her drawings, sculptures and installations seem to come about without any effort but closer inspection reveals a dizzying level of detail: each work has been crafted with great care, suggesting an obsession with the surface and all that lies beneath. Her organic imagery has the visual abundance of the rainforest, of proliferating, wriggling nature where man is but one among hundreds of thousands of species – and yet she remains in full control, as if she borrowed the compound eyes from a dragonfly to keep track of her exact location even during the most jittery flight. Raes won’t lose her way in the labyrinthic lines of her drawings, she doesn’t seem to hesitate one second while she glues together thousands of plastic teeth – or hooks, what are they, these small left-over industrial elements that seamlessly fit with the feathers, the catkins and the seeds? Everything is clearly structured, finished into shapes that allows the viewer to construct their own story.

 

Several formal themes can be discerned in her work, like the imaginary line that divides an assemblage or drawing in two halves or corresponding spheres. The resultant pairs of mirrored images are full of tension and desire; Rorschach tests of difference and similarity. Raes frequently opposes inside and outside; filling and encapsulating; to keep, preserve, shelter, hide. A prominent place is reserved for the imaginative botanical forms that she is drawing, lasering, moulding, knitting and assembling. The roots and stems, the flowers, shoots, fungi and leaves, the stamina and seeds all speak of identity and a proper place; of exchange, pollination, embrace and symbiosis. Raes’ eclectic, tactile use of materials blurs the distinction between nature and culture – the concepts effectively rule each other out: throughout her work, man dissolves into nature while nature disappears at the hand of man.

 

Individual works can be read as urgent metaphors, liberated from the personal anecdotes sometimes suggested by the title. A drawing might be called Lost Lover – and you know, or assume, that something happened at the time. As beautiful as her work might be, Raes doesn’t necessarily tell us a pleasant story. Dynamics bring along resistance and stagnation and decay is always lurking somewhere; eating its way to the surface like worms, showing through the skin, hiding inside a fabulous exuberance.

Raes worked in the theatre for several years as a designer and performer but she gradually found her place in the visual arts following an under-water exhibition in the Red Sea and a residency among indigenous people living deep inside the Peruvian Amazon. As laureate of the Higher Institute of Fine Arts (HISK) in Ghent she frequently exhibits in Belgium and abroad. In 2017, Raes realised her first large public art commission for the Alma General Hospital in Eeklo. Two textile banners measuring six by sixteen meters each decorate the atrium and a series of large lenticular prints shorten the time spent waiting in 27 rooms divided over several wards. In the summer of 2017 she developed ceramic works as an artist in residence at sundaymoring@ekwc in the Nederlands. In 2018 she worked in the Creative residency in Arita Saga, Japan. There she created sculptural works in porcelain. The results you could see in Tokyo at The embassy end Kyoto Art center. 

 

(NL)

 

Zoals vruchtbare aarde ontelbare levensvormen baart, zo werkt Joke Raes aan een snel groeiend oeuvre. Haar tekeningen, sculpturen en installaties ontstaan schijnbaar moeiteloos maar wie naderbij komt duizelt het van de detaillering: elk werk is met grote aandacht gemaakt, verraadt obsessie met het oppervlak en alles wat daarachter ligt. Haar organische beeldtaal is die van het amazonewoud, van de woekerende, wriemelende natuur waarin de mens één soort is te midden van honderdduizenden andere – en toch slaagt Raes erin om het overzicht te bewaren, alsof ze de facetogen van een libelle heeft geleend om ook in volle vlucht nog precies te weten waar ze zich bevindt. Ze verdwaalt niet in de labyrintische lijnen van een tekening, lijkt niet te aarzelen als ze duizenden plastic tanden verlijmt – of haakjes, wat zijn het, deze kleine overgebleven industriële elementen die naadloos passen tussen de veren, de wilgenkatjes en de plantenzaden? Alles krijgt een heldere structuur, een afgeronde vorm die de kijker in staat stelt een eigen verhaal te construeren.

 

Er lopen verschillende formele thema’s door haar werk, zoals de denkbeeldige lijn die een tekening of assemblage deelt in twee helften of corresponderende sferen. De paren vormen spiegelbeeldige indrukken vol spanning en verlangen; Rorschachtests van overeenkomst en verschil. Binnen en buiten keren regelmatig terug; vulling en omhulling; bewaren, schuilen, verbergen. Een prominente plaats is er voor de fantasievolle botanische vormen die Raes tekent, lasert, kleit, breit en assembleert. De wortels, stammen, bloemen, kiemen, zwammen, bladeren, zaden en meeldraden spreken van een eigen plaats en identiteit; van uitwisseling, verstrengeling, bestuiving en symbiose. Met haar eclectische, tactiele materiaalgebruik vervaagt ze het onderscheid tussen natuur en cultuur – in wezen heffen de begrippen elkaar op: in haar werk verdwijnt de mens in de natuur en tegelijkertijd verdwijnt de natuur door toedoen van de mens.

 

De werken laten zich lezen als indringende metaforen, losgezongen van de persoonlijke anekdotes waarnaar soms een titel nog verwijst. Lost Lover heet het dan bijvoorbeeld – en je weet, neemt aan, dat er toentertijd iets gaande was. Hoewel haar sensuele beelden prachtig zijn om te zien, vertelt Raes niet per se aangename verhalen. Dynamiek gaat gepaard met weerstand en stagnatie en het verval is nooit ver weg; het vreet zich door het oppervlak naar buiten als wormen, schemert onder de huid, verschuilt zich in de fabelachtige overdaad.

 

Raes werkte een aantal jaren in het theater als performer en vormgever maar vond gaandeweg haar plaats in de beeldende kunst via een onderwatertentoonstelling in de Rode Zee en een residentie te midden van een indianenstam diep in de Peruaanse Amazone. Als laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) in Gent stelt ze tentoon in België en ver daarbuiten. In 2017 realiseerde Raes een eerste grote opdracht in de openbare ruimte voor het Algemeen Ziekenhuis Alma in Eeklo. Een tweetal banieren van zes bij zestien meter siert het atrium en een reeks grote lenticulaire prints doorbreekt het wachten in 27 wachtkamers door het hele gebouw. In de zomermaanden van 2017 ontwikkelde ze nieuw keramisch werk als artist-in-residence bij sundaymorning@ekwc in Nederland. Sinds begin 2018 werkt Joke in de Creative residentie in Arita Saga Japan. De resultaten waren te zien in Tokyo en Kyoto Art center. 

bottom of page